Асосий фаолият йўналишлари

  1. Биотиббиётнинг умумжахон ютуклари1 билан ўзаро боғлиқ, иммуногеном технологияларнинг кенг спектри ишлаб чиқилишини таъминловчи комплекс тадқиқотларни амалга ошириш;
  1. Онкологик, аутоиммун ва метаболик патологияларда аутоиммунн яллиғланиш жараёнларини шакллантиришнинг тизимли иммунологик, геномик ва хужайра-молекуляр механизмларининг умумийлиги ва фарқлари тўғрисида янги тассавурларни ўрганиш ва таърифлаш;
  1. 2Маҳаллий хом ашёдан тайёрланган иммунотроп дори воситаларини ўрганиш мақсадида янги фармацевтика технологияларини ишлаб чикиш учун тизимли иммунология ва геномиканинг ютукларидан фойдаланиш;
  1. Халқаро талабларга мувофик мультиомилли (бирикмали) касалликларни диагностика қилиш ва даволаш учун янги иммунобиогенетик, импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқишда таҳлилий ва технологик асосоларни яратиш;
  1. Иммунология, одам геномикаси сохасида 3 ва улар билан боғлиқ йўналишларда юқори малакали ёш мутахассислар ва олий малакали илмийғпедагог кадрларни тайёрлаш мақсадида фан ва таълим интеграциялаш шаклларини такомиллаштириш;
  1. Инновацион илмий тадқиқотларни ривожлантирадиган янги дастур ва услубларни ишлаб чиқиш, ўқув жараёнини услубий таъминлаш, шунингдек, Институт илмий ходимларининг соҳадаги олий таълим муассасаларининг таълим жараёнида фаол иштирок этишини таъминлаш.